Wanneer u een nierziekte heeft of dialyseert moet u regelmatig keuzes maken. Het is belangrijk zelfregie te voeren over uw leven en behandeling. U bepaalt, met ondersteuning van verschillende medewerkers van het DCG, hoe uw behandeling eruitziet. Zodat deze aansluit bij uw wensen en leven.

Kiezen voor een dialysevorm

Wanneer u net gehoord heeft dat u dialyse nodig heeft, komt er veel op u af. Hoe weet u of peritoneale dialyse bij u past of hemodialyse? En dialyseert u liever thuis of in het centrum? Twee stappen zijn heel belangrijk om dat te bepalen. Ten eerste is het van belang dat u informatie zoekt of vraagt over de verschillende dialysevormen. Op deze website vindt u onder 'Leven met dialyse' en 'Behandeling en Ondersteuning'  veel informatie. Ten tweede is het belangrijk dat u met medewerkers van het DCG, maar ook met familieleden, bespreekt wat er in u om gaat.

Actief bijdragen aan de behandeling

Het is bij alle dialysevormen mogelijk om zelf actief bij te dragen aan uw behandeling. Bij thuishemodialyse en peritoneale dialyse voert u de behandeling zelfstandig of met uw partner uit. Ook bij centrumdialyse kunt u bepaalde handelingen zelf doen. Het voordeel van zelf actief bijdragen is dat u beter begrijpt hoe uw dialyse werkt en wat u zelf door uw leefstijl kunt doen om zo gezond mogelijk te blijven.

Tips voor uw gesprekken

  • Neem uw vragen mee op papier
  • Durf ook te vertellen over zaken die u moeilijk vindt, zoals uw psychische gezondheid.
  • Geef aan als u de uitleg van een medewerker niet begrijpt.
  • Neem iemand mee naar het gesprek als u dat prettig vindt.

Verschillende medewerkers voor uw vragen

De verschillende medewerkers van het DCG ondersteunen u graag bij uw vragen. Aan uw arts vraagt u bijvoorbeeld informatie over uw medicatie en aan de diëtist over wat u mag eten en drinken. Hieronder vindt u meer informatie over zelfstandigheid bij de verschillende behandelingen:

Deze pagina delen: