Dialyse Centrum Groningen (DCG) is een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum met vier locaties in Noordoost-Nederland. We richten ons met volledige aandacht op de behandeling en ondersteuning van patiënten met nierfalen, vanuit de drijfveer dat de kwaliteit van leven optimaal hoort te zijn. Wij vinden dat patiënten hun eigen leven moeten kunnen blijven leiden. Om dat te kunnen ondersteunen bieden we alle dialysebehandelingen, thuis en in het centrum. Naast hemodialyse is peritoneale dialyse een mogelijkheid.

De organisatie

DCG heeft ongeveer 145 medewerkers. De meeste medewerkers zijn dialyseverpleegkundige. Zij hebben na hun opleiding verpleegkunde een aanvullende opleiding genoten. Daarnaast werken bij DCG artsen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, diëtisten, dialyse-, afdelings- en voedingsassistenten. Het managementteam en de stafafdelingen ondersteunen de zorg. In het organogram vindt u hoe DCG georganiseerd is.

Bedrijfsgegevens

KvK: 02035346

Samenwerking in de regio

Al onze locaties zitten in de buurt van ziekenhuizen. In Groningen werken we intensief samen met het UMCG. Verder werken we samen met de Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, locatie Refaja, en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar we ook patiënten van het Martini Ziekenhuis dialyseren. Deze samenwerking is voor de patiënten van waarde, omdat ze vaak ook in behandeling zijn op de afdeling nefrologie in het ziekenhuis en ook transplantaties in het ziekenhuis worden uitgevoerd (in het UMCG).

Deze pagina delen: