Als u patiënt bent bij Dialyse Centrum Groningen kunt u behoefte hebben aan contact met onze cliëntenraad. Misschien heeft u een vraag over het inzien van uw dossier of hoe u zelf bij kunt dragen aan uw behandeling? Aan de linkerkant vindt u praktische informatie wanneer u patiënt bent van het DCG.

Uw behandeltraject in het kort

Wanneer u last heeft van nierfalen, bent u meestal eerst onder behandeling van een arts in het ziekenhuis. U krijgt dan medicatie en een behandeling die bijdraagt aan het zo goed mogelijk houden van uw nieren. Als dialyse onvermijdelijk is dan wordt u doorverwezen naar het DCG. Bij ons kunt u de volgende stappen verwachten:

  1. U voert gesprekken met een verpleegkundige en een arts van DCG. Zij informeren u over de dialysemogelijkheden
  2. U kunt bij DCG informatieavonden bezoeken om meer informatie te krijgen over de dialysebehandelingen en wat de gevolgen zijn voor uw leven.
  3. In overleg met de arts kiest u een behandeling die medisch verantwoord is en bij u past.
  4. U krijgt een shunt, halskatheter of buikkatheter in het ziekenhuis
  5. Uw behandeling start. U krijgt afhankelijk van uw keuze een opleiding voor thuisdialyse (hemodialyse of buikspoeling) in Groningen of start met centrumdialyse in Groningen
  6. Uw eerste behandelingen zijn altijd in Groningen, zodat de arts, verpleegkundige, diëtist en maatschappelijk werker altijd in de buurt zijn
  7. Daarna gaat u naar de locatie voor centrumdialyse van uw keuze of naar huis.

Deze pagina delen: