Privacy en Gegevens

Dialyse Centrum Groningen vindt privacy van patiënten en medewerkers erg belangrijk. Voor het goed verlopen van de behandeling leggen wij daarom gegevens vast. We hebben daarbij aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die per 25 mei 2018 is ingegaan. Hieronder beschrijven wij de belangrijkste gegevens die we vastleggen. 

Patientendossier

DCG is verplicht een patiëntendossier bij te houden over uw behandeling. Voor alles wat wij registreren geldt een beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Patiëntengegevens bewaren wij op één plek, namelijk in het elektronisch patiëntendossier. Uw dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn. Uit uw dossier worden geen gegevens verstrekt aan zorgorganisaties/instanties buiten DCG zonder uw toestemming. De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar na uw laatste contact met DCG.

Patiëntenregistratie

Om uw behandeling goed te laten verlopen, hebben wij een aantal administratieve gegevens nodig. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de financiële afhandeling met uw verzekering en om u informatie te kunnen sturen over uw behandeling en uw afspraken.

Overige registraties

Daarnaast is het mogelijk dat binnen DCG een aantal andere gegevens wordt registreerd. Dat gebeurt altijd met uw nadrukkelijke toestemming door middel van een toestemmingsformulier:

  1. Als u meedoet aan onderzoek, dan tekent u daarvoor een toestemmingsformulier. Deze toestemmingen worden bewaard volgens de geldende wettelijke regels voor onderzoek.
  2. Als u een onvrede heeft geuit dan wordt uw klacht of onvrede bewaard. In principe geldt daarvoor een bewaartermijn van een jaar, tenzij de Inspectie voor de Gezondheidszorg betrokken is. Dit kan een langere bewaartermijn vragen. Daarover wordt u dan geïnformeerd.
  3. Als u deelnemer bent van een bijeenkomst. Na deelname worden uw gegevens vernietigd.
  4. Verschillende overige doelen maar alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf van u als patiënt. De bewaartermijn is dan afhankelijk van het doel. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd.

Functionaris gegevensbescherming en privacymanager

DCG heeft voor een zorgvuldige omgang met gegevens een externe functionaris gegevensbescherming en een privacymanager in dienst. De privacymanager van DCG is te benaderen via:

Mail: privacy@dcg.nl
Mobiel: 06 - 52 72 43 06
Vast: 050 - 36 19 444

Privacy Statement

Als u onze website bezoekt, een formulier verstuurt of bij ons een behandelovereenkomst aangaat dan deelt u persoonsgegevens met ons. Dit kunnen gegevens zijn die wij vrijwillig van u krijgen, of gegevens die wij u vragen. Ook kunnen wij gegevens krijgen van derde partijen. U mag er altijd van uit gaan dat wij deze gegevens zorgvuldig behandelen. In het privacy statement van Dialyse Centrum Groningen kunt u lezen hoe wij met deze gegevens omgaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de manier waarop DCG met gegevens en privacy omgaat, dan kunt u dat laten weten via het contactformulier. Vink onder het kopje ‘Waarom vult u dit formulier in?’ dan aan dat u meer wilt weten over ‘Privacy en Gegevens’.

Deze pagina delen: