Dialyse Centrum Groningen biedt dialyse aan patiënten met chronisch nierfalen. U staat over het algemeen lang onder controle van een afdeling nefrologie van een ziekenhuis voordat dialyse nodig is. Poliklinische afspraken en diagnostiek vinden na verwijzing door de huisarts in het ziekenhuis plaats. Wanneer uw nierfalen aanleiding is om te starten met dialyse, wordt u door de medisch specialist van het ziekenhuis verwezen naar het DCG. Dan is het van belang om snel te starten met de dialysebehandeling.

Wachttijden

Vanzelfsprekend hanteert het DCG geen wachttijd voor de dialysebehandeling, omdat snel starten van levensbelang kan zijn. Het DCG is verplicht om een wachttijdindicatie aan te geven conform de richtlijn van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze is hieronder weergegeven.

De actuele wachttijden per 1 december 2017:

Wachttijd Dialysebehandeling 1 week
Wachttijd Polikliniek Nefroloog 1 week

Deze pagina delen: