Binnen Dialyse Centrum Groningen is een Ondernemingsraad actief. Daarnaast is er een Cliëntenraad voor de belangen van patiënten.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft volgens de Wet op de Ondernemingsraden de hoofdtaak de belangen van zowel werknemers als het bedrijf te behartigen. De uitgangspunten van de OR van het DCG zijn:

  • Een financieel-economisch gezonde organisatie
  • Goede arbeidsverhoudingen
  • Goede en motiverende arbeidsomstandigheden
  • Veilige en gezonde werkomstandigheden
  • Werkplezier en ontwikkelingsmogelijkheden
  • Respect en aandacht hebben voor elkaar

Deze pagina delen: