Dialyse Centrum Groningen zet zich in om patiënten en hun bezoekers altijd met een tevreden gevoel naar huis te laten gaan. Onze medewerkers streven ernaar om u, tijdens uw bezoek aan ons centrum, maar ook als u thuisdialyse doet, zo optimaal mogelijk te behandelen en respectvol met u om te gaan.

Toch kan het voorkomen dat er iets is voorgevallen waar u ontevreden over bent. Dan is het goed om te weten dat u kunt terugvallen op de klachtenregeling van het DCG. Met uw klacht kunt u in eerste instantie terecht op uw eigen afdeling of de medewerkers waar u contact mee heeft. Ook een leidinggevende kunt u met uw onvrede benaderen. Mocht een ingediende klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van DCG. Deze functionaris bespreekt met u de verschillende klachtmogelijkheden intern en extern. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via klachtenfunctionaris@dcg.nl. In de bijlage hieronder vindt u de klachtenregeling.

Uw klacht geeft ons de kans te verbeteren

Wij vinden het belangrijk om uw gevoelens van onvrede, klachten en/of opmerkingen te horen. We willen duidelijk stellen dat het uiten van onvrede (klacht) geen invloed zal hebben op uw behandeling. DCG kan leren van uw ervaringen en met uw ervaringen de dienstverlening verbeteren. Het geeft ons als instelling bovendien de gelegenheid om uw klacht zorgvuldig af te handelen.

Wat u verder moet weten

Registratie
Schriftelijke klachten worden bijgehouden in een register, zonder dat er namen bij worden genoemd. De gegevens in het register worden geanalyseerd om te leren van de klachten en op deze manier de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Bewaren
Het DCG bewaart alle stukken die bij uw klacht horen in een (digitaal) dossier (niet in het medische dossier). Dit dossier wordt tenminste twee jaar bewaard.

Kosten
Voor de behandeling van klachten zoals hierboven beschreven worden geen kosten in rekening gebracht aan de klager of de aangeklaagde.

Geheimhoudingsplicht
Iedereen die betrokken is bij de behandeling van klachten is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die hij ziet rond de klachtbehandeling.

Deze pagina delen: